Testledelse

Find fejl tidligt i forløbet

Skal dit projekt gennemføres med success er det vigtigt der kommer styr på test og kvalitetssikring fra start til slut. Undervurder ikke testindsatsen; en god projektleder agere enten selv testleder hvis muligt (bør være ISTQB certificeret hertil så der er vished for at rollen og ansvaret tages seriøst) eller sikre der allokeres en dedikeret testleder. Test er ikke kun dynamisk (vi tester fx. afvikling af et program), men i ligeså høj grad statisk (vi laver review og kvalitetssikring af fx. kravspecifikation, analyse og design dokumenter).

Find fejl så tidligt som muligt i forløbet og undgå dermed fejlene bliver til “dyre fejl” med store konsekvenser for eksempelvis tidsplan, ressourcer, tilgængelighed og tilfredshed internt og eksternt senere i forløbet.

Vi anbefaler ved større projekter at undgå at projektlederen selv tager rollen som testleder. Der bør, om muligt, allokeres en professionel (ISTQB certificeret) testleder som et selvstændigt delprojekt / leveranceområde.

Oftest udgør testen 20-30 % af tiden i et IT projekt og området skal håndteres professionelt.

Vi er certificeret i ISTQB og har stor erfaring med testledelse af komplekse projekter. Vi sikre der udarbejdes:

– Teststrategi (testmål, test faser, testtyper, fejlhåndtering, roller, ansvar mv)
– Test planer (scenarier, tidsplaner, fra- og tilvalg, entry og exit kriterier, ressource påkrævet)
– Test design (design af test cases)
– Test gennemførelse (designede test cases afvikles og der kvitteres for test resultat)
– Test rapportering (test dækning, antal fejl klassificeret i alvorlighed, om testkørslen kan godkendes eller om ny testkørsel skal afvikles)  som er en leverance der skal godkendes

Med effektiv teststrategi, testplaner og testgennemførelse findes og rettes fejl inden de bliver til “dyre fejl”. Vi skal teste for at kvalitetssikre, finde fejl og bevise vi har leveret det som er aftalt og alle krav fungerer OK. Test må ikke undervurderes hvis dit projekt skal lykkedes; det gælder både infrastruktur som applikationsprojekter. Vi er specialister i teknisk testledelse (test på infrastrukturændringer).TEST værktøjer er vigtige. Vi anvender og har stor erfaring med flere værktøjer primært HP quality center til funktional testing og fejlhåndtering, Load runnner til performance og stress test samt HP quick test professionel og business process testing til TEST AUTOMATISERING. TEST automasering kan sparer jer for mange dyre fejl ifm. regression test ved RELEASES/PATCHES af applikationer.

Vi har erfaring med automatiseret test via nedenstående værktøjer:

HP Quicktest professionel: GUI record og playback. VB code som kan vedligeholdes efterbehov.

IBM rational functional tester:  GUI record og playback.  JAVA code som kan vedligeholdes. Billigere i licens and HP quicktest prof.

Selenium: WEB testtool.  GUI record,playback.  Kode kan vedligeholdes i flere sprog fx. Java og PHP.

Referencer: Vi har i perioden December 2011 til Marts 2014 haft det overordnede ansvar for kvalitetsikring af datacenter flytninger for BEC, SDC, Bankdata til JN DATA.
Vi har ageret overordnet testleder hvad angår tenisk test og forretning test startende med udarbejdelse og godkendelse af teststrategi. Kvalitet har at gøre med om der opleves det som der forventes.

Se reference og udtaelser på linkedin. 

Kontakt Henrik Rønnest indehaver af kybeleconsult.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *