Projektledelse

Styr uden om forhindringerne  med professionel projekt og programledelse.
Mange projekter fejler fordi projektlederen ikke får tingene til at ske, har fokus på at udnytte de talenter deltagerne har samt ikke udviser tilstrækkeligt personligt lederskab.
Projektlederens personlige ledelsesadfærd har meget stor betydning for projektet (30-40%) så projektledelse handler langt fra om metoder og principper, men om menneskelig adfærd og kemi.

En rigtig god projektleder har mange års praktisk erfaring med gennemførelse af store og komplekse projekter samt certificeret i projektledelse gerne IPMA, Prince eller PMP. 

Egenskaber for en god projektleder er som minimum:

– Viser lederskab – går forrest med stor energi, gejst og fremdrift
– Danner det “rigtige” team og bruger de ressourcer der er optimalt
– Motiverer og skaber gejst omkring sig
– Kommunikere klart og enkelt
– Skaber indflydelse via sin adfærd
– Er kvalitetsminded – dvs. det vi gør og produerer har en høj kvalitet
– Er fantastisk god til at træffe de rigtige beslutninger og lynhurtigt
– Er opmærksom på det politiske spil
– God til at forhandle og holde fast på indgående aftaler
– Vækker tillid omkring sig og bliver det naturlige samlingspunkt i projektet
– Kan håndtere konflikter
– Kan sparre og coache med alle interessenter i projektet

Det er vigtigt at projektet styres professioneilt dvs. at en passende projekt goverence trækkes ned over projektet fx. sikring af projektgrundlag, ændringsstyring, 3 punkts estimering, risikostyring, emne styring, økonomistyring, detailplaner, opfølgning, gode statusmøder og god fremdriftsrapportering.

Det er ikke nok at planlægge og måle projekters success alene på tid, økonomi og konkrete leverancer, men også på krævede nye kompetancer, roller og ansvar og forankring af disse eksempel efter “go-live” at et nyt system (driftsmodning teknisk såvel organisatorisk).
Måling om alle de fordele vi solgte og lovede projektejeren og styregruppen ville blive opnået skal der følges op på (kaldes benefit assessment eller potential vurdering og den fase kan ofte strække sig over måneder efter “go-live” med et nyt system eller anden milepæl i projektet). Da projektlederen ofte skal hurtigt videre til næste projekt er det en god ide at aftale gevinstejere som i den lange periode efter nedlukning så følger op på om de lovede gevinster holder og hvis ikke har mandat til at igangsætter de nødvendige tiltag.

plforandring

Vi har gennemført store og komplekse IT projekter for store virksomheder som IBM, JN DATA, FALCK og FUJITSU. Altid tilfredse kunder. Se referencer og linkedin for udtalelser.

Professionel løbende risikovurdering er vigtigt i projekttiden. Identificer reelle risici, vurder dem med sandsynlighed og konsekvens, forebyggende handlinger og hvis risikoen alligevel indtræffer så afklar handling. Prøv også at sætte okonomi på risici og budgetter med dette. Risici typer kan være mange fx. tid, kvalitet, kompetancer, og teknologi.

AGIL PROJEKTLEDELSE?

Visse typer projekter egner sig ikke til at der udarbejdes detaljerede kravspecifikationer og langsigtede planer, da ændringer til krav og dermed planer løbende sker. Andre omstændigheder som kan påvirke projekt gør at en agil tilgang er mere effektivt.

Agil tilgang betyder at leverancerne deles op i fx. 2 ugers sprint (iterationer) måske efter den Agile SCRUM metode som er udbredt. SCRUM modellen arbejder med roller som scrum master, product owner og teamet. Det agile handler om at intet er statisk og man må løbende tilpasse sig de forandringer der sker.

Scrum metoden betyder, at man arbejder med selvstyrende teams, der stort set dagligt kan ændre kurs, hvis der er behov for det. Man arbejder ikke med en rækkefølge for aktiviteterne. Derimod kan man starte med en hvilken som helst aktivitet og skifte til en anden aktivitet på et hvert tidspunkt. Rollerne er:

  • Product Owner
    • Product Owneren har ansvaret for selve produktet/projektet og planlægning af leverancerne.
  • ScrumMaster
    • Scrum Masteren er ceremonimesteren. ScrumMasteren skal sikre, at de enkelte sprints kan gennemføres succesfuldt.
  • Scrumteamet
    • Teamet skal løse selve opgaven. Teamet er ansvarlig for at få de enkelte sprints færdige inden for de fastsatte budgetter.

Det agile handler også om at forstå og planlægge sammen som et team samt løbende levere resultater til gennemsyn. Alt i tæt dialog med kunden.
Vi er certificeret i PRINCE2 Agile practitioner.

Daglige stå-op-møder

Det er op til det enkelte Scrumteam selv at melde ind på de forskellige opgaver. Derfor er der til hver sprint hængt en række opgaver op på et scrumboard, som teammedlemmerne så kan gå i gang med.

Hvis projekterne er meget komplekse og teamet ikke er fast (og måske geografisk adskilt) så er SCRUM metoden ikke fornuftig, men den klassiske plantilgang måske bedre. Husk også at SCRUM fx. ikke håndtere risici, business case, interessenter, kommunikation på samme strukturerede facon som i fx. PRINCE2. Kigger SCRUM fx. kun 14 dage frem så mister man overblikket på den lange bane og det er sjældent kunderne er tilfredse med dette såfremt der fx. er et lovkrav der død og pine skal være IT understøttet på et givent tidspunkt og der skal vished for om dato holder med forventet leverance.

Vores erfaring er at kombinationen af Agile tilgange kombineret med klassiske projekt tilgang giver det bedste resultat for at leverer hurtigt, til tiden, inden for budget og med aftalt kvalitet.

Nøgle ord om den Agile projektledelse:

. Dynamisk og engageret planlægning og prioritering i gennem hele forløbet
– Afvikling demoer for relevant projekt produkter løbende
– Gennemfører retrospektiver samt følger løbende op på overordnede milepæle, business case og interessenter.
– Tæt samarbejde med kundererne (product owner) løbende
– Krav, omfang og målsætning udarbejdes i samarbejde og tilpasses løbende

 

Kontakt Henrik Rønnest indehaver af kybeleconsult.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *